Temel Bilgiler

Temel Bilgiler

Psikologlar bilirler ki, insanlar akıllarından geçeni kimi zaman istemedikleri kimi zaman da ellerinden gelmediği için söylemezler. Örneğin günde 4 paket sigara içen biri "Ne kadar sigara içiyorsun?" sorusunu doğru cevabı vermeye çekindiği için mahsus "2 paket" diye yanıtlayabilir. Ya da ne kadar sigara içtiğini kişisel bir mesele addettiği için bunu başkalarıyla paylaşmak istemez ve soruyu cevapsız bırakır. (Bunlar insanların bildikleri bir şeyi söylemek istemedikleri durumlara örnektir.) Bir diğer ihtimal de günde 4 paket sigara içen kişinin aslında günde 2 paket içtiğine inandığı için bu cevabı vermesidir. (Bilincinde olmadan yanlış bir cevap vermek kimi zaman kendini kandırmaca olabilir. Bu durum istenen cevabı vermenin insanın elinden gelmemesine bir örnektir.)

İstememek ile elinden gelmemek arasındaki bu ayrım, insanların bir şeyi kasten başkalarından gizli tutmaları ile kendi kendilerinden saklamaları arasındaki farka benzer. Örtük Çağrışım Testi bize her iki tür örtbasın da kapısını aralayabilir. ÖÇT insanların söylemek istemedikleri ya da söyleyemedikleri örtük tutum ve inançları ölçer.

Temel Bilgiler

ÖÇT'nin kökeni ve ölçümü
ÖÇT hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar
ÖÇT sonuçlarını anlamak ve yorumlamak
ÖÇT uygulamalarıyla ilgili ahlaki hususlar

ÖÇT ve Project Implicit hakkında daha çok şey öğrenmek isteyen araştırmacı ve kurumlar için bilgi

İlgili araştırmaları kapsayan kaynakça
Project Implicit Hakkında Bilgi Sayfası: Proje hakkında temel bilgiler, hizmetler için kontak bilgileri ve araştırmada kullanılan materyalleri içerir.

Testlerle ilgili cevapsız kalmış bir sorunuz var mı? bize yazın.

Copyright © IAT Corp.