ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ไม่ว่าท่านจะทำ IAT ชุดใดก็ตาม เราจะขอให้ท่าน (เลือกที่จะไม่ทำก็ได้) รายงานทัศนคติหรือความเชื่อที่มีต่อหัวข้อดังกล่าว และให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านเอง แบบทดสอบสาธิตดังกล่าวจะมีคุณค่ามากขึ้นหากท่านพยายามที่จะอธิบายความเข้าใจของท่านเองเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัยที่ IAT ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินลักษณะนิสัยนั้น นอกจากนั้นเราต้องการที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างกลุ่มต่างๆในเรื่องของผลลัพธ์และความคิดเห็นที่มีต่อ IAT อย่างน้อยในกลุ่มของผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบ.

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ถูกป้องกันโดยวิธีการ SSL encryption (การเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นรหัส) และจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว จะมีการบันทึกหมายเลข IP ตามปกติแต่หมายเลขดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ.

ข้อสงวนสิทธิความรับผิดชอบ ที่สำคัญ: ในรายงานผลลัพธ์ของแบบทดสอบ IAT ใดๆที่ท่านได้ทดสอบ เราจะกล่าวถึงการแปลผลที่เป็นไปได้ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนงานวิจัยที่ได้ทำ (ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยเยล) กับแบบทดสอบเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเหล่านี้ รวมทั้งนักวิจัยที่ได้มีส่วนสำคัญต่อเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์เหล่านี้ กรุณาอย่าดำเนินการต่อหากท่านไม่พร้อมที่จะเผชิญต่อการแปลผลซึ่งอาจจะพบว่าผลนั้นไม่น่าพึงพอใจ ท่านอาจพิจารณาข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ IAT ก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่.

ข้าพเจ้าตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการแปลผลของการทำแบบทดสอบ IAT ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าอาจไม่เห็นด้วย เมื่อทราบดังนี้แล้ว.

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะดำเนินการต่อไป

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.