ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

นักจิตวิทยามีความเข้าใจว่าที่คนเรานั้นไม่พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะพูดเองหรืออาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากถามว่า “คุณสูบบุหรี่วันละกี่ซอง” สิงห์อมควันที่สูบถึงวันละ 4 ซอง อาจจะตั้งใจตอบว่าสูบแค่วันละ 2 ซอง ทั้งนี้เพราะเขารู้สึกอับอายที่จะต้องตอบจำนวนที่แท้จริงออกไป หรือบางทีเขาอาจจะไม่ตอบคำถามนั้นเลยก็ได้เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของการไม่เต็มใจที่จะบอกคำตอบที่เขาทราบอยู่แล้ว แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิงห์อมควันที่สูบถึงวันละ 4 ซอง อาจจะตอบว่าสูบแค่วันละ 2 ซอง เพราะเขาเชื่อจริงๆว่าเขาสูบบุหรี่เพียงวันละ 2 ซองเท่านั้น การให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องอย่างไม่รู้ตัวนี้อาจเรียกว่า การหลอกตัวเอง (self-deception) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า>em>ไม่สามารถที่จะให้คำตอบที่ตนต้องการจริงๆได้.

ความแตกต่างระหว่างความไม่เต็มใจและความไม่สามารถนี้คล้ายกับความแตกต่างระหว่างการซ่อนของสิ่งหนึ่งไม่ให้คนอื่นพบได้กับการซ่อนของสิ่งหนึ่งจากตัวของเราเองอย่างไม่รู้ตัว แบบทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย (Implicit Association Test) ทำให้สามารถที่จะมองทะลุลักษณะการซ่อนทั้งสองชนิด แบบทดสอบ IAT ประเมินทัศนคติและความเชื่อโดยนัยซึ่งคนเราไม่เต็มใจหรือไม่สามารถที่จะตอบได้.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและวิธีการวัดของ IAT
คำตอบอยู่ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IAT
ข้าใจการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ IAT
กรอบแนวคิดด้านจริยศาสตร์สำหรับการใช้ IAT

ข้อมูลสำหรับนักวิจัยและองค์กรที่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IAT และโปรเจ็คอิมพลิซิท

บรรณานุกรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจ็คอิมพลิซิท: ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการนี้ ข้อมูลติดต่อสื่อสารสำหรับขอใช้บริการ และเนื้อหางานวิจัย.

ท่านมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้หรือไม่ email us.

Copyright © IAT Corp.