อิมพลิซิท หน้าหลัก

อิมพลิซิท หน้าหลัก

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเรามักจะ ‘ไม่พูดความในใจของตน’ ออกมา และเป็นที่คาดกันว่าบางครั้งคนเหล่านั้นก็ไม่ ‘รู้ใจตัวเอง’ การทำความเข้าใจในความไม่สอดคล้องดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อจิตวิทยาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์.

เว็บไซต์นี้นำเสนอความไม่สอดคล้องกันของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งให้ผลที่แน่นอนมากกว่าวิธีที่เป็นไปได้อื่นๆที่ได้เคยมีการปฏิบัติมาอย่างไม่เป็นที่สงสัย วิธีการแบบใหม่นี้เรียกว่าการทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย (Implicit Association Test) หรือย่อว่า IAT.

นอกจากนั้น เว็บไซต์นี้ยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สูงสุดหากท่านได้ลองทำแบบทดสอบอย่างน้อยหนึ่งชุดก่อนเป็นอันดับแรก.

เข้าสู่แบบทดสอบสาธิต

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.