Inledande information

Inledande information

Vilken IAT du än väljer så kommer vi be dig att rapportera dina attityder eller uppfattningar om de ämnen du valt och erbjuda viss information om dig och dina resultat. Dessa demonstrationer blir mer värdefulla för dig om du också har reflekterat över dina åsikter angående de ämnen som IAT tar upp. Vi hoppas också på att kunna jämföra om det finns några skillnader mellan deltagarnas resultat utifrån vilka grupper de tillhör (t ex efter ålder och kön).

Dataöverföringen på den här webbplatsen är skyddad genom SSL-kryptering och ingen information som kan identifiera dig som person samlas in. IP-adresser registreras rutinmässigt men dessa är helt konfidentiella.

Viktigt att uppmärksamma: När du får resultaten från någon variant av IAT som du gjort, redogör vi för möjliga tolkningar av dessa som är baserade på tidigare IAT-forskning (från University of Washington, University of Virginia, Harvard University och Yale University). Varken dessa universitet eller de enskilda forskare som har medverkat till denna webbplats kan garantera träffsäkerheten i de föreslagna tolkningarna i ditt fall. Om du inte är beredd på att hantera tolkningar som du kanske finner tveksamma så ber vi dig att inte fortsätta. Du kan välja att läsa allmän information om IAT innan du bestämmer dig för om du vill fortsätta eller inte.

Jag är medveten om att det inte finns någon garanti för att tolkningarna som erbjuds utifrån mina resultat stämmer överens med min egen uppfattning.

Jag är beredd på detta och vill fortsätta.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.