Problem som kan uppkomma när du gör ett IAT

Problem som kan uppkomma när du gör ett IAT

Vilken typ av webbläsare fungerar för att göra testerna?

Svar: Minimala systemkrav:

  • Javascript måste vara aktiverat
  • Cookies måste vara tillåtna
  • Pop-up fönster måste vara tillåtna
  • Flash Player Plugin (version 6.0 eller nyare) från Adobe krävs för att köra testen. Om du är osäker på vilken version av Flash du har installerad så kan du kolla det här.

Linux- användare måste ha gemensamma systemtypsnitt installerade.
WebTV stöds inte ännu.
Mac- användare kan ej använda Internet Explorer.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


Jag kommer inte åt testerna. När jag klickar på ett test får jag ett meddelande där det står att ett fel har uppstått. Vad ska jag göra?

Svar: Det kan ha varit ett nätverksfel. Du kan prova att vänta en stund och sedan försöka igen.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


Jag får ett felmeddelande där det står att min session har "avbrutits". Vad hände och vad ska jag göra?

Svar: Av säkerhetsskäl avslutas sessionen efter att ha varit inaktiv i 15 minuter. Tyvärr kan man inte fortsätta testet där man var så om du vill göra klart testet så måste du börja om från början.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


Jag försökte göra ett IAT men skärmen var helt tom – inget test. Vad är felet?

Svar: Använder du Safari? Om du gör det, se till att du använder version 1.2 eller senare, alternativt använd Netscape, Firefox eller Opera istället. Dessutom krävs Flash Player Plugin version 6.0 eller senare för att göra testen. Kolla här för att se vilken version av Flash du har.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


Jag försökte göra ett IAT men programmet visade ett rött X och stannade. Vad är problemet?

Svar: När ett ord eller en bild inte sorteras till rätt kategori så visas ett rött X. Varje ord eller bild har bara en korrekt klassificering. Till exempel när du sorterar Gamla och Unga ansikten och Bra och Dåliga ord. Alla ansikten tillhörande Gamla ska kategoriseras med tangenten som hör till "Gammal", alla ansikten som hör till Unga ska kategoriseras med tangenten som hör till "Unga", alla Bra ord med tangenten som hör till "Bra" och alla Dåliga ord med tangenten som hör till "Dåligt". Om du gör ett fel i klassificeringen så väntar programmet på att du ska göra den korrekta klassificeringen innan programmet fortsätter. Om detta bara händer ett par gånger så kan testet fortfarande användas. I vilket fall är du tvungen att ge det svar som programmet förväntar sig för att testet skall kunna fortsätta.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


När testet är klart och jag vill skriva ut resultatet så får jag ett meddelande som säger "Vi beklagar, ett fel har uppstått. Vänligen försök igen senare" Detta har hänt vid flera olika tillfällen. Kan ni hjälpa mig att lista ut hur jag ska skriva ut resultaten?

Svar: Tyvärr har vi ingen kontroll över om sidan kommer att skrivas ut eller inte – det bestäms av inställningarna på din dator. Här är ett par förslag:

  1. Försök att spara sidan genom att gå till "Arkiv" -> "Spara som" och spara sedan som en lokal fil. Stäng sedan Internet Explorer och försök att öppna filen igen och skriv ut den.
  2. Du kan även "frysa" bilden på skärmen, kopiera den, klistra in den i Word och sedan skriva ut den. För att göra detta, tryck "Print Screen" tangenten på ditt tangentbord när du har resultatet framför dig. Öppna sedan ett ordbehandlingsprogram såsom Microsoft Word. Tryck Ctrl+V för att klistra in. Då borde du ha ett dokument som du kan skriva ut.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.


Jag hade bara kommit halvvägs genom testet när det låste sig. Vad är felet?

Svar: Om du någon gång under testet klickar utanför testfönstret (t ex för att kolla din mail) så tappar applikationen fokus och IAT slutar att notera när du trycker på tangenterna. Rör musen över den svarta boxen i mitten av skärmen för att åtgärda detta (markören försvinner) och vänsterklicka.

Om du fortfarande har problem, vänligen rapportera vad det är för typ av problem du har.

Copyright © IAT Corp.