Information om upphovsrättigheter

Information om upphovsrättigheter

IAT Corporation (i fortsättningen kallat IAT) tillåter härmed att du tar del av alla dokument, program, tester, mjukvaror och övriga datorbaserade material tillhörande IAT som är tillgängliga på den här webbplatsen under förutsättning av följande villkor: Dokumenten får enbart användas för personliga, ickekommersiella och informerande ändamål. Dokumenten får inte modifieras. Märken för upphovsrättigheter, varumärken och andra patentskydd får ej tas bort. Du får inte reproducera, kopiera eller förändra designen eller layouten på den här webbsidan, enskilda delar av webbsidans design, eller någon logotyp utan skriftligt tillstånd från IAT. Kommersiellt bruk av IAT-materialet på denna webbsida samt reproducering, kopiering eller förändring av någon del av materialet eller designen på IAT-webbsidan är strängt förbjuden utan skriftligt tillstånd från IAT.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.