Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformation

Psykologer vet att människor kan låta bli att säga vad dom tänker på antingen för att de inte vill eller inte kan göra det. Till exempel, om vi frågade "Hur ofta röker du?" så kan en rökare som röker 4 paket om dagen medvetet säga att han eller hon bara röker 2 paket om dagen för att han eller hon skäms för att avslöja den riktiga siffran. Eller så kanske rökaren inte svarar alls för att det anses vara en personlig fråga. Dessa är exempel på ovilja att svara även om man vet det rätta svaret. Men det är också möjligt att en rökare som röker 4 paket om dagen svarar att han eller hon endast röker 2 paket därför att personen helt enkelt tror att han eller hon bara röker ungefär 2 paket om dagen. Att ge ett felaktigt svar på grund av ovetskap kallas ibland för självbedrägeri och detta illustrerar en oförmåga att ge det önskade svaret.

Distinktionen mellan ovilja och oförmåga är detsamma som skillnaden mellan att medvetet dölja något för andra och att omedvetet dölja något för sig själv. Det Implicita associationstestet gör det möjligt att genomskåda båda typerna av dolda tankar och mäter implicita attityder och uppfattningar som människor antingen är ovilliga eller oförmögna att uppge.

Bakgrundsinformation

IAT som mätinstrument och dess ursprung
Svar på vanliga frågor om IAT
Att förstå och tolka IAT resultat
Etiska överväganden vid användning av IAT

Information till forskare och organisationer som vill lära sig mer om IAT och Projekt Implicit

Litteraturförteckning över relevant forskning
Projekt Implicits informationshemsida: Innehåller bakgrundsinformation om projektet, kontaktinformation för tjänster samt forskningsmaterial.

Har du några obesvarade frågor om testen? maila oss.

Copyright © IAT Corp.