Huvudsida IAT

Huvudsida IAT

Det är väl känt att människor inte alltid säger vad de tycker eller tänker och man kan misstänka att människor inte alltid är medvetna om alla sina tankar och föreställningar. Att förstå sådana fenomen är viktigt för psykologin som vetenskap.

Den här webbplatsen erbjuder en metod som demonstrerar skillnaden mellan medvetet och omedvetet mer övertygande än vad som varit möjligt med tidigare metoder. Denna nya metod kallas Implicita associationstestet (Implicit Association Test) och förkortas IAT.

Denna webbplats innehåller dessutom information relaterad till testet. Denna information är kanske mer värdefull om du redan prövat att göra testet en gång…

Gå till demonstrationstesten

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.