Informacje wstępne

Informacje wstępne

Po wybraniu przez Ciebie któregokolwiek z testów, będziemy opcjonalnie prosili Cię o ujawnienie swoich postaw lub przekonań względem tematu, który wybrałeś/wybrałaś oraz o podanie ogólnych danych osobowych, np. płeć, wiek. Testy demonstracyjne będą dla Ciebie bardziej wartościowe, jeśli postarasz się najpierw opisać swoje postawy względem wybranych zagadnień. Chcielibyśmy również mieć możliwość porównania uzyskanych wyników testów IAT w podziale na różne grupy osób wypełniających testy demonstracyjne. Podanie tych informacji nie jest jednak konieczne.

Połączenie z tą stroną jest szyfrowane protokołem SSL. Żadne dane pozwalające na identyfikację osób wypełniających testy nie są zbierane. Adresy IP są rutynowo kolekcjonowane, jednak są w pełni poufne.

Ważna informacja: Po wypełnieniu wybranego testu IAT otrzymasz natychmiast raport zawierający jego wyniki. W raporcie tym przedstawimy ich możliwą interpretację. Opierają się one na wynikach wieloletnich badań prowadzonych przez Uniwersytet Waszyngtoński, Uniwersytet Virginia, Uniwersytet Harvarda oraz przez Uniwersytet Yale. Pomimo starannego przygotowania tych informacji, wymienione wyżej uniwersytety jak i badacze, biorący udział w projekcie "implicit" nie biorą żadnej odpowiedzialności za poprawność uzyskanych interpretacji. Jeśli nie jesteś gotów/gotowa na uzyskanie wyników, które mogą okazać się sprzeczne z Twoimi poglądami, proszę nie wypełniaj testów IAT. Przed podjęciem decyzji, czy do nich przystąpić, możesz zechcieć zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat testów IAT

Jestem świadomy/a, że mogę otrzymać taki wynik testu IAT, który może okazać się sprzeczny z moimi poglądami.

Wiedząc to, chcę kontynuować.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.