Prawa autorskie

Prawa autorskie

IAT Corp. niniejszym upoważnia cię do przeglądania dowolnych dokumentów, programów, testów, oprogramowania czy innych materiałów należących do IAT Corp. znajdujących się na tej stronie, z zastrzeżeniem, iż poniżej wymienione warunki będą spełnione: dokumenty te mogą być używane tylko i wyłącznie do własnego użytku o niekomercyjnym charakterze. Ponadto nie mogą być one modyfikowane. Prawa autorskie, znak handlowy oraz inne oznaczenia nie mogą być usunięte. Nie można odtwarzać, kopiować ani rozprowadzać ogólnego projektu graficznego tej strony, jak i jej poszczególnych elementów, w tym żadnych logotypów, bez pisemnej zgody IAT Corp. Wykorzystanie materiałów lub znaków graficznych zawartych na stronach IAT, odtwarzanie ich i kopiowanie w celach komercyjnych oraz rozprowadzanie w celach handlowych bez pisemnej zgody IAT Corp. jest surowo zabronione.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.