Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Psycholodzy rozumieją, że ludzie czasami nie ujawniają swoich myśli, ponieważ nie mają takiego życzenia lub nie potrafią tego uczynić. Na przykład, jeśli zapytamy „Ile pan pali?”, palacz, palący 4 paczki dziennie, może celowo powiedzieć tylko o 2 paczkach, gdyż czuje się zakłopotany, gdy wypowiada faktyczną liczbę papierosów. Palacz może także po prostu nie odpowiedzieć na pytanie, uważając sprawę za zbyt osobistą. Jest także możliwe, że osoba paląca 4 paczki dziennie, może deklarować tylko 2 paczki, ponieważ szczerze wierzy w to, że wypala mniej więcej owe 2 paczki (nieświadome podawanie niewłaściwej odpowiedzi jest czasami nazywane samooszukiwaniem; jest ono wyrazem niemożności podania pożądanej odpowiedzi).

Rozróżnienie pomiędzy niechęcią a niemożnością jest podobne do różnicy między celowym ukrywaniem czegoś przed innymi, a nieświadomym ukrywaniem czegoś przez samym sobą. IAT umożliwia zbadanie obu tych sposobów ukrywania informacji. IAT mierzy ukryte postawy i przekonania, których ludzie nie chcą lub nie mogą ujawnić.

Podstawowe informacje

Pomiar utajonych skojarzeń
Często zadawane pytania
Interpretacja wyników IAT
Kwestie etyczne

Informacje dla badaczy i organizacji, które chciałyby dowiedzieć się więcej odnośnie IAT oraz projektu "Implicit".

Bibliografia
Strona informacyjna projektu "Implicit": Zawiera informacje na temat projektu, serwisu oraz materiały dla badaczy.

Czy masz jakieś pytania odnośnie testu, które wymagają wyjaśnienia? Skontaktuj się z nami.

Copyright © IAT Corp.