Informasjon før du begynner

Informasjon før du begynner

I forbindelse med alle testene vil vi spørre deg om din oppfatning av eller holdning til disse problemstillingene. Vi vil også stille noen generelle spørsmål om deg selv. Vi tror at disse prøvetestene vil oppleves som mer givende hvis du også har forsøkt å beskrive din egen forståelse av det IAT er utviklet for å måle. Vi ønsker også å sammenligne eventuelle forskjeller mellom ulike grupper i forhold til testresultater og meninger, i det minste blant de som velger å delta.

Data som utveksles med dette webområdet, er beskyttet med SSL-kryptering. Ingen informasjon som kan identifisere enkeltpersoner, samles inn. IP-adresser lagres rutinemessig, men de er fullstendig konfidensielle.

Viktig ansvarsfraskrivelse: Når vi informerer deg om resultatet av IAT-tester, vil vi nevne mulige tolkninger som har basis i forskning gjort med disse testene (ved University of Washington, University of Virginia, Harvard og Yale). Imidlertid vil verken disse universitetene eller de enkelte forskerne som har bidratt til dette webområdet, hevde at disse foreslåtte tolkningene er korrekte. Hvis du ikke er forberedt på å konfronteres med tolkninger du ikke liker, ber vi deg om å ikke fortsette. Det kan være at du vil se nærmere på generell informasjon om IAT før du bestemmer deg for om du vil fortsette.

Jeg er klar over at jeg kan komme til å konfronteres med tolkninger av IAT-resultatet mitt som jeg kan være uenig i.

Jeg er oppmerksom på dette, og jeg vil fortsette.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.