Baggrundsinformation

Baggrundsinformation

Psykologer anerkender at mennesker ikke altid tilkendegiver deres tanker og følelser, enten fordi de ikke vil eller fordi de ikke kan. Spørger man for eksempel en person der ryger 4 pakker om dagen hvor meget vedkommende ryger, så er det muligt at rygeren vil svare at hun ryger 2 pakker om dagen fordi hun er flov over at indrømme det rigtige antal. Eller rygeren kan nægte at svare ved at henvise til at det er en privatsag. Dette er eksempler på ikke at ville give et rigtigt svar. Men det er også muligt at en der ryger 4 pakker om dagen vil sige at hun ryger 2 pakker fordi hun ærligt tror at hun kun kommer op på 2 pakker om dagen. Uden at vide det, giver hun et forkert svar, hvilket kunne kaldes selvbedrag. Dette illustrerer ikke at kunne give det rigtige svar.

Distinktionen mellem "ikke at ville" og "ikke at kunne" er ligesom forskellen på at skjule noget for andre og ubevidst skjule noget for sig selv. Implicit Association Testen gør det muligt at omgå begge disse typer af at skjule. IAT måler implicitte holdninger og tankemønstre som mennesker enten ikke vil eller ikke kan rapportere.

Baggrundsinformation

Udgangspunkt og måling med IAT
Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Forståelse og fortolkning af IAT resultater
Etiske overvejelser om anvendelse af IAT

Information til forskere og organisationer der vil vide mere om IAT og Project Implicit

Litteratur fra relevant forskning
Project Implicit's informations hjemmeside: Baggrundsinformation om projektet, servicekontaktinformation og forskningsmateriale

Har du ubesvarede spørgsmål om testen? e-mail os.

Copyright © IAT Corp.