Vyzkoušejte si demonstrační test

Vyzkoušejte si demonstrační test

 
Rasa (IAT týkající se postojů k černochům a k bělochům). Tento IAT vyžaduje schopnost rozlišovat tváře bělochů od tváří černochů. Ukazuje, že většina lidí dává automaticky přednost bělochům před černochy.
Barva pleti (IAT týkající se postojů k světlé a tmavé pleti). Tento IAT vyžaduje schopnost rozlišovat tváře lidí světlé pleti od tváří lidí tmavé pleti. Často ukazuje, že účastníci dávají automaticky přednost světlé pleti před tmavou.
Váha (IAT týkající se postojů k tlustým a štíhlým lidem). Tento IAT vyžaduje schopnost rozlišovat tváře tlustých lidí od tváří štíhlých lidí. Často ukazuje, že účastníci dávají automaticky přednost štíhlým lidem před tlustými.
Pohlaví (IAT týkající se postojů k pohlaví a k vědě). Tento test často ukazuje, že účastníci spojují humanitní obory se ženami a přírodní a technické vědy s muži.
Země (IAT týkající se postojů k České republice a k USA). Tento IAT vyžaduje schopnost rozpoznat symboly Čech a USA. Představuje novou metodu na výzkum nacionalismu.
Věk (IAT týkající se postojů k mladým a ke starým lidem). Tento IAT vyžaduje schopnost rozlišovat staré tváře od mladých. Často ukazuje, že účastníci dávají automaticky přednost mladým lidem před starými.
Sexualita (IAT týkající se postojů k homosexuálům a heterosexuálům). Tento test často ukazuje, že účastníci dávají automaticky přednost heterosexuálům před homosexuály (gayi).

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.