מידע על זכויות יוצרים

מידע על זכויות יוצרים

IAT Corp. מאשרת לכם לצפות במסמכים, תוכניות, מבחנים, תוכנה וחומר אחר שנמצא על אתר האינטרנט הזה השייכים ל-IAT Corp. רק בתנאים הבאים: מותר להשתמש במסמכים רק לצרכים אישיים ולא מסחריים. אין לשנות את המסמכים. אין להסיר את זכויות היוצרים, את השם המסחרי והודעות קנייניות. אין להפיץ או להעתיק את העיצוב או את סידור האתר הזה, או אלמנטים נפרדים בעיצוב אתר האינטרנט, או כל לוגו שהוא, מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מ-IAT Corp. אין להפיץ או להעתיק חומרים מהאתר או אלמנטים עיצוביים באתר ה-IAT לשם מטרות מסחריות ללא אישור מפורש בכתב מ-IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.