Voorafgaande informatie

Voorafgaande informatie

Ongeacht welke IAT u doet, we zullen u optioneel vragen wat uw houding of opvattingen ten opzichte van deze onderwerpen zijn. Ook vragen we wat algemene informatie over uzelf. Deze demonstraties zouden meer waardevol moeten zijn als u voor uzelf ook al eens geprobeerd hebt om te begrijpen wat de specifieke karakteristiek is die de IAT behoort te meten. Verder willen we een vergelijking maken tussen groepen van de mogelijke verschillen in hun IAT prestaties en meningen, tenminste onder degene die wensen mee te doen aan het onderzoek.

De gegevensuitwisseling van deze site is beveiligd door SSL encryptie en er wordt geen persoonlijke identificeerbare informatie verzameld. IP-adressen worden wel opgenomen maar worden volledig vertrouwelijk behandeld.

Belangrijke disclaimer: In de weergave van de resultaten van de IAT test die u doet, staan mogelijke interpretaties die gebaseerd zijn op eerdere onderzoeken (op de Universiteit van Washington, Universiteit van Virginia, Harvard Universiteit en Yale Universiteit). Echter, deze universiteiten, net als de individuele onderzoekers die meewerkten aan deze site, doen geen uitspraken over de validiteit van deze gesuggereerde interpretaties. Als u niet bereid bent interpretaties te ontvangen die u mogelijk afkeurenswaardig vindt, ga dan niet verder. U kan er de voorkeur aan geven om eerst algemene informatie over de IAT te bekijken vooraleer u besluit verder te gaan of niet.

Ik ben me er bewust van dat de mogelijkheid bestaat dat ik interpretaties van mijn IAT testprestatie ontvang waar ik het mogelijk niet mee eens ben.

Dit wetende, wens ik verder te gaan.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.