Copyright informatie

Copyright informatie

IAT Corp. verleent u hierbij toestemming om IAT Corp. documenten, programma's, tests, software en andere computer gerelateerd materiaal dat beschikbaar is op deze website in te zien, onderhevig aan de volgende condities: De documenten mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële en informationele doeleinden. De documenten mogen niet gewijzigd worden. Copyright, Trademark en andere eigendomsmededelingen mogen niet verwijderd worden. Het is verboden om het design of de lay-out van de website, individuele elementen van het website design, of alle logo's zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van IAT Corp te reproduceren, kopiëren of herdistribueren. Commercieel gebruik van de IAT Corp. websitematerialen en reproductie, kopiëren of herverdeling voor commerciële doeleinden van gelijk welke materialen of design elementen van de IAT website is strikt verboden zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.