Copyright

Copyright

IAT Corp. verleent hierbij toestemming om IAT Corp. documenten, programma's tests, software en ander materiaal dat beschikbaar is op deze website te bekijken, onderhevig aan de volgende condities: De documenten mogen enkel worden aangewend voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciele en informationele doeleinden. De documenten mogen niet gewijzigd worden. Copyright, trademark en andere eigendomsmededelingen mogen niet verwijderd worden. Het is verboden om het ontwerp of de lay out van de website te reproduceren, kopieren of herdistribueren zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van IAT Corp. Dit geldt ook voor specifieke elementen van het website ontwerp en voor alle logo's. Commercieel gebruik van de IAT Corp. websitematerialen en het reproduceren, kopieren of redistribueren voor commercieel doeleinden van alle materialen of design elementen van de IAT website is verboden zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.