ปัญหาในการทำแบบทดสอบ IAT

ปัญหาในการทำแบบทดสอบ IAT

ต้องใช้โปรแกรมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอะไรในการที่จะทำแบบทดสอบ?

ตอบ: ความต้องการพื้นฐานของระบบมีดังต่อไปนี้::

  • Javascript must be enabled
  • Cookies must be enabled
  • Pop-up windows must be allowed
  • Flash Player Plugin (version 6.0 or higher) จาก Adobe ต้องการ.หากท่านไม่มั่นใจว่ามีโปรแกรม Flash เวอร์ชันอะไรที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ท่านสามารถตรวจสอบได้ here.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าสู่แบบทดสอบได้ เมื่อข้าพเจ้าคลิกที่แบบทดสอบ มีข้อความปรากฏขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ: อาจมีความผิดพลาดในระบบเครือข่าย ท่านอาจต้องรอและลองใหม่อีกครั้ง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


อย่างไร ข้าพเจ้าได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดที่ระบุว่าการใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า “หมดเวลา” เกิดอะไรขึ้นและควรจะทำอย่างไร?

ตอบ: เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากไม่มีการดำเนินการใดๆเกิน 15 นาที จะถือว่าหมดเวลาการให้สิทธิ์ใช้ข้อมูลของท่าน น่าเสียดายที่ท่านไม่สามารถทำแบบทดสอบต่อได้ ณ จุดที่ท่านออกไป ดังนั้นหากท่านต้องการที่จะทำแบบทดสอบให้จบ ท่านต้องเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


ข้าพเจ้าพยายามเข้าไปทำ IAT แต่พบว่าหน้าจอว่างเปล่า - - ไม่มีแบบทดสอบ เกิดปัญหาอะไรขึ้น?

ตอบ: ท่านใช้โปรแกรม Safari อยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องมั่นใจว่าท่านได้ใช้เวอร์ชัน 1.2 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า หรือให้เลือกใช้โปรแกรม Netscape, Firefox หรือ Opera แทน นอกจากนั้นยังต้องการโปรแกรม Flash Player Plugin เวอร์ชัน 6.0 หรือสูงกว่าเพื่อให้สามารถทำแบบทดสอบได้ ตรวจสอบว่า here Flash เวอร์ชันไหนที่ท่านใช้อยู่ที่นี่.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


ข้าพเจ้าพยายามเข้าไปทำ IAT และโปรแกรมแสดงเครื่องหมายสีแดงXและหยุดไป เกิดปัญหาอะไรขึ้น?

ตอบ: เมื่อคำหรือภาพไม่ได้ถูกจัดให้เข้ากับหมวดหมู่ที่เหมาะสม เครื่องหมายสีแดงจะปรากฏขึ้น แต่ละคำหรือแต่ละภาพจะมีเพียงหนึ่งเดียวและแบ่งประเภทได้เพียงแบบเดียว ตัวอย่างเช่นหากท่านจัดประเภทใบหน้าของคนหนุ่มสาวและของคนชราและกลุ่มคำที่ดีและเลว ใบหน้าของคนชราทั้งหมดจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้กับแป้นอักษรหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับ 'ชรา' ใบหน้าของคนหนุ่มสาวทั้งหมดกับแป้นอักษรหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับ 'หนุ่มสาว' กลุ่มคำที่ดีทุกคำกับแป้นอักษรซึ่งเชื่อมโยงกับ 'ดี' และกลุ่มคำที่เลวทุกคำกับแป้นอักษรซึ่งเชื่อมโยงกับ 'ร้าย' หากท่านจำแนกหมวดหมู่ผิดพลาด โปรแกรมจะรอให้ท่านตอบสนองในอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับที่ท่านได้ทำไว้ในตอนแรกก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนถัดไป ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง แบบทดสอบนี้อาจยังเป็นประโยชน์แก่ท่าน อย่างไรก็ตามท่านจะถูกบังคับให้มีการตอบสนองตามที่คาดหวังโดยโปรแกรมที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อให้สามารถเข้าไปสู่ขั้นตอนถัดไปของแบบทดสอบได้.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าพยายามที่จะพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา แต่มีข้อความปรากฏขึ้นว่า “ขออภัย มีความผิดพลาดเกิดขึ้น กรุณลองใหม่ภายหลัง” ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำสองครั้งแล้วในโอกาสที่แตกต่างกัน จะช่วยบอกข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าจะพิมพ์ผลลัพธ์ดังกล่าวออกมาได้อย่างไร?

ตอบ: น่าเสียดายที่เราไม่สามารถควบคุมการพิมพ์ของหน้าดังกล่าวได้ - - ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของท่าน.ข้อเสนอแนะบางประการ:

  1. พยายามบันทึกข้อมูลของหน้านั้นๆโดยเข้าไปที่ File -> Save As และบันทึกไว้เป็นแฟ้มข้อมูลในเครื่องของท่าน ต่อจากนั้นให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer และลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งและสั่งพิมพ์
  2. ท่านสามารถที่จะบันทึกภาพของหน้าจอและคัดลอกและวางลงในโปรแกรม Word แล้วค่อยสั่งพิมพ์ก็ได้ โดยให้ทำดังนี้ กดแป้น "Print Screen" บนคีย์บอร์ดในขณะที่ผลลัพธ์ของท่านกำลังแสดงอยู่ที่หน้าจอ หลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรมประมวลผลเอกสาร เช่น Microsoft Word กดแป้น CTRL+V เพื่อวางภาพลงในเอกสาร ซึ่งจะทำให้ได้เอกสารที่ท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.


ข้าพเจ้าเพิ่งจะทำแบบทดสอบ IAT ไปได้เพียงครึ่งทาง หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปทำได้อีก มีอะไรผิดพลาด?

ตอบ: ถ้าเมื่อใดก็ตามระหว่างการทำแบบทดสอบ ท่านคลิกที่ด้านนอกของหน้าต่างแบบทดสอบ (เช่น ตอบข้อความส่วนตัวหรือตรวจสอบอีเมล์) ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้นโปรแกรมจะเสียการติดต่อและ IAT จะหยุดการตอบสนองและการบันทึกข้อมูลการกดแป้นของท่าน ในการแก้ไข ให้ลากเม้าส์ของท่านกลับมาในกล่องสีดำที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ (รูปลูกศรจะหายไป) และคลิกซ้าย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรุณา report.

Copyright © IAT Corp.