Problemi u toku učešća u IAT

Problemi u toku učešća u IAT

Koji tip pretraživača (brauzera) je potrebno imati da bi se radio test?

Odgovor: Ovo su minimalni tehnički zahtevi::

  • Javaskript mora biti aktiviran
  • Opcija "cookies" mora biti aktivna u Vašem pretraživaču (brauzeru)
  • Opcija "pop up windows" mora biti dozvoljena
  • Flash Player (verzija 6.0 ili novija) sa Adobe neophodna je da bi testovi radili. Ako niste sigurni koji verziju Flash-a imate instaliranu, možete proveriti ovde.

Linux korisnici moraju imati instalirane zajedničke sistemske fontove.
WebTV opcija još uvek nije tehnički podržana.
Mac korisnici ne treba da koriste Internet Explorer.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Ne mogu da pristupim testovima. Kada kliknem na test, pojavljuje se poruka koja me obaveštava o grešci. Šta da radim?

Odgovor: U pitanju je greška na mreži. Možete sačekati i ponovo pokušati.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Dobijam poruku o grešci koja kaže da je moje vreme isteklo (session has timed out). Šta se desilo i šta treba da uradim?

Odgovor: Iz bezbednosnih razloga, Vaše vreme će isteći nakon 15 minuta neaktivnosti. Nažalost, ne možete nastaviti test tamo gde ste stali, tako da ako želite da završite test, morate početi ispočetka.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Pokušao/la sam da uradim IAT, i kada sam otvorio/la test video/la sam samo prazan ekran. U čemu je problem?

Odgovor: Da li koristite Safari? Ako da, proverite da li koristite verziju 1.2 ili novije verzije, ili umesto Safarija koristite pretraživače Netscape, Firefox, ili Opera. Pored toga, testovi zahtevaju da imate instaliran Flash Player Plugin verziju 6.0 ili noviju. Proverite ovde koju verziju Flash-a imate.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Pokušao/la sam da uradim IAT, i na ekranu se pojavilo crveno X, i zaustavio se. U čemu je problem?

Odgovor: Kada reč ili slika nije klasifikovana u odgovarajuću kategoriju, pojavljuje se crveno X. Postoji samo jedna tačna kategorija kojoj pripada određena reč ili slika. Na primer, vi raspoređujete Stara i Mlada lica i Dobre i Loše reči. Sva lica starih osoba klasifikuju se pritiskom na taster 'Staro', a sva lica mladih osoba pritiskom na taster 'Mlado', sve dobre reči pritiskom na taster 'Dobro', a sve loše reči pritiskom na taster 'Loše'. Ako pogrešite pri klasifikaciji, program čeka da date drugačiji odgovor pre nego što nastavi dalje. Ako se greška desi samo u nekoliko slučajeva, rezultati testa Vam mogu biti od koristi. Međutim, da biste nastavili test, morate dati odgovor koji se očekuje.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Nakon što završim test i pokušam da odštampam rezultate, dobijam sledeću poruku "Žao nam je, došlo je do greške. Molimo pokušajte kasnije." (We are sorry, an error has occurred. Please try again later."). Možete li mi reći kako da odštampam rezultate?

Odgovor: Nažalost, mi ne možemo uticati na to da li će strana sa Vašim rezultatima biti uspešno odštampana - to je određeno u opciji "Settings" na Vašem računaru. Evo nekoliko predloga:

  1. Pokušajte da sačuvate tu stranicu tako što ćete izabrati opciju File -> Save As i sačuvati ga na Vašem računaru. Zatim zatvorite Internet Explorer i pokušajte da opet otvorite fajl i odštampate ga.
  2. Možete sačuvati sliku ekrana i kopirati je u Word, a zatim je odštampati. Da biste ovo uradili, na tastaturi pritisnite taster "Print Screen" kada se Vaši rezultati pojave na ekranu. Zatim otvorite program za obradu teksta kao što je Microsoft Word. Pritisnite CTRL+V da biste iskopirali sliku u dokument. Tako bi trebalo da kreirate dokument koji potom možete odštampati.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.


Uspeo/la sam da uradim samo polovinu testova i onda mi više nisu bili dostupni. U čemu je problem?

Odgovor: Ako tokom testa kliknete van prozorčića sa testom (npr. proverite e-mail poruke ili odgovorite na poruku na mesindžer-u), aplikacija će otkazati, i IAT više neće snimati vaše odgovore. Da biste se vratili u test, samo mišem pređite preko crnog polja u centru ekrana (kursor će tom prilikom nestati), i zatim kliknite levim klikom miša.

Ako još uvek imate problema, molimo Vas javite nam u čemu je suština teškoća koje se javljaju.

Copyright © IAT Corp.