Autorska prava

Autorska prava

IAT Corp. ovlašćuje Vas da imate uvid u sve IAT Corp dokumente, programe, testove, softver i drugi kompjuterski materijal koji je dostupan na ovom sajtu, pod sledećim uslovima: Dokumenti se mogu koristiti isključivo za lične, nekomercijalne i svrhe informisanja. Dokumenti se ne smeju menjati. Obaveštenja o autorskim i licencnim pravima se ne smeju uklanjati. Ne smete reprodukovati, kopirati ili redistribuirati dizajn ili strukturu ovog sajta, pojedinačne elemente dizajna sajta i neke ili sve logotipe bez prethodnog pisanog dopuštenja od strane IAT Corp. Komercijalna upotreba materijala internet sajta, reprodukcija, kopiranje ili redistribucija u komercijalne svrhe bilo kog materijala ili dizajna elemenata IAT internet sajta je strogo zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja od strane IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.