Opšte informacije

Opšte informacije

Psiholozi znaju da ljudi ne govore uvek ono što im je na umu ili zbog toga što nisu voljni ili zbog toga što nisu u mogućnosti da to urade. Na primer, na pitanje "Koliko pušite?", osoba koja puši 4 paklice cigareta dnevno će vam možda namerno sopštiti da puši samo 2 paklice dnevno zato što je sramota da prizna pravi broj. Ili, pušač vam jednostavno neće dati odgovor na pitanje, smatrajući da je to privatna stvar. Ovo su primeri kada nismo voljni da damo odgovor koji znamo. Ali moguće je i da osoba koja puši 4 paklice cigareta dnevno kaže da puši 2 paklice zato što iskreno veruje u to da puši samo 2 paklice cigareta dnevno. Ovakvo davanje netačnih odgovora se nekada naziva samozavaravanje; ovo ilustruje situaciju kada nismo u mogućnosti da damo željeni odgovor.

Razlika između nespremnosti i nemogućnosti je kao razlika između namernog sakrivanja od drugih i nesvesnog sakrivanja od samog sebe. Test implicitnih asocijacija omogućava da se zaobiđu obe vrste skrivanja. IAT meri implicitne stavove i uverenja koje ljudi nisu voljni ili nisu u mogućnosti da saopšte.

Opšte informacije

Poreklo i merenje pomoću IAT
Odgovori na često postavljana pitanja o IAT
Razumevanje i interpretacija IAT rezultata
Etička razmatranja o primeni IAT

Informacije za istraživače i organizacije koji bi želeli da saznaju više o IAT i Projektu Implicit

Bibliografija relevantnih istraživanja
Informacije o internet sajtu Projekta Implicit: Sadrži opšte informacije o projektu, kontakte informacije za usluge i istraživački materijal.

Da li imate nekih pitanja u vezi sa testovima na koje niste našli odgovor? kontaktirajte nas e-mailom.

Copyright © IAT Corp.