Informaţii cu privire la copyright

Informaţii cu privire la copyright

Corporaţia TAI vă autorizează să vizualizaţi orice document, program, test, software sau materiale în format electronic care sunt disponibile pe acest site în următoarele condiţii: Documentele pot fi folosite doar în scopuri personale sau de informare, nu şi în scopuri comerciale. Documentele nu pot fi modificate. Dreptul de autor şi marca înregistrată nu pot fi înstrăinate. Nu aveţi dreptul să reproduceţi, să copiaţi sau să redistribuiţi designul sau structura acestui website, elementele particulare sau logo-urile folosite fără acordul scris al Corporaţiei TAI. Folosirea în scopuri comerciale a materialelor de pe această pagină web, reproducerea, copierea sau redistribuirea materialelor sau elementelor de design ale site-ului TAI în scopuri comerciale este strict interzisă fără permisiunea scrisă a Corporaţiei TAI.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.