Informasjon om opphavsrett

Informasjon om opphavsrett

IAT Corp. gir deg herved tillatelse til å se på alt av dokumenter, programmer, tester, programvare og annet materiale for datamaskin fra IAT Corp. på dette webområdet, på følgende vilkår: Dokumentene skal bare brukes til personlige, ikke-kommersielle og informasjonsmessige formål. Det skal ikke gjøres endringer i dokumentene. Informasjon om opphavsrett, varemerker og eierskap skal ikke fjernes. Du skal ikke reprodusere, kopiere eller redistribuere webområdets design eller utforming, inkludert alle enkeltelementer og logoer på webområdet, uten uttrykt skriftlig samtykke fra IAT Corp. Kommersiell bruk av materiale fra webområdet til IAT Corp. samt reproduksjon, kopiering eller redistribusjon for kommersielle formål av enhver form for materiale eller designelementer på webområdet til IAT, er strengt forbudt uten uttrykt skriftlig samtykke fra IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.