Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon

For psykologer er det et kjent fenomen at folk ikke alltid sier det de faktisk tenker enten fordi de ikke vil eller fordi de ikke kan. Et eksempel: En person som røyker fire pakker om dagen, blir spurt om sigarettforbruket sitt, og hevder å røyke to pakker om dagen, eller lar rett og slett være å svare, fordi det oppleves som pinlig å innrømme sannheten. Dette er et eksempel på å ikke ville fortelle noe man vet svaret på. Men det er også mulig at en person som røyker fire pakker om dagen, hevder å røyke to pakker om dagen fordi han eller hun virkelig tror dette er det faktiske røykforbruket. Å uforvarende gi et uriktig svar kalles noen ganger selvbedrag, og er et eksempel på det å ikke kunne gi et riktig svar.

Forskjellen på å ikke ville og ikke kunne kan sammenlignes med forskjellen på å holde noe skjult for andre med hensikt, og å ubevisst holde noe skjult for seg selv. Å teste implisitte assosiasjoner gjør det mulig å trenge gjennom begge disse måtene å skjule ting på. IAT måler implisitte holdninger og oppfatninger som folk enten ikke vil eller ikke kan innrømme.

Bakgrunnsinformasjon

Opprinnelse og mål med IAT
Vanlige spørsmål om IAT
Forstå og tolke IAT-resultater
Etiske problemstillinger for bruk av IAT

Informasjon for forskere og organisasjoner som ønsker å vite mer om IAT og Project Implicit

Bibliografi over relevant forskning
Nettstedet for informasjon fra Project Implicit: Inneholder bakgrunnsinformasjon om prosjektet, kontaktinformasjon for tjenester og forskningsmateriale.

Har du ubesvarte spørsmål om testene? Send oss en e-post.

Copyright © IAT Corp.