Copyright information

Copyright information

IAT Corp. giver dig hermed tilladelse til at se alle IAT Corp. dokumenter, programmer, tests, software og andet computerrelateret materiale der står til rådighed på disse internetsider under følgende betingelser: Dokumenterne må udelukkende anvendes til personlige, ikke-kommercielle og informationsmæssige formål. Dokumenterne må ikke ændres. Copyright, varemærke og andre ejerskabsrelaterede oplysninger må ikke fjernes. Du må ikke reproducere, kopiere eller omfordele designet eller layoutet af disse internetsider, enkeltelementer af internetsidedesignet eller nogle af logoerne uden skriftlig tilladelse fra IAT Corp. Kommerciel brug af IAT Corp. internetsider og reproduktion, kopiering eller omfordeling til kommerciel brug af materialer, designelementer på IAT internetsider er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra IAT Corp.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.