Forståelse og fortolkning af IAT resultater

Forståelse og fortolkning af IAT resultater

Selvom IAT blev udviklet til forskningsbrug, så har den klart potentiale for at blive brugt udenfor laboratoriet. Vores mål med at udvikle webbaserede IAT demonstrationer, er at gøre denne teknik tilgængelig for uddannelsesmæssige formål (inklusiv selv-uddannelse). IAT kan være særlig interessant hvis den afslører automatiske associationer som du ikke kan kontrollere. For eksempel kan du mene at mænd og kvinder bør associeres lige meget med videnskab, men dine automatiske associationer kan vise at du (som mange andre) associerer mænd (mere end kvinder) med videnskab.

Hvordan kan du bruge oplevelser fra disse forskellige tests til at tænke over implikationerne af ubevidste tanker og følelser? Vi kan fortælle om de typer spørgsmål vi tænker på efter en IAT test: "Hvad betyder det at vi har en automatisk association mellem gammel and ubehagelig? Hvad er kilden til denne opfattelse? Bør vi blive urolige over at vi har sådanne associationer? Hvis vi bliver (og det gør vi!), hvad kan vi gøre ved dem?" Sådanne spørgsmål besvares yderligere i svarene i ofte stillede spørgsmål.

Vi opfordrer til forsigtighed angående konklusioner om dig selv eller andre gennem brug af IAT. Måske tænker du at denne test kan bruges til at træffe beslutninger om dig selv (f.eks. hvad skal jeg købe, hvilken skole skal jeg gå på, etc.). Hvis du er kvinde og udviser en større association mellem mænd og videnskab (som størstedelen af mænd og kvinder gør), bør du så undgå en videnskabelig karriere? Vores mening er: bestemt ikke! Testresultatet bør i stedet opfordre dig til at observere kønsstereotypers udbredelse og spørge hvad det betyder for en videnskabelig karriere i en verden hvor så mange mennekser automatisk associerer videnskab med mænd (måske dig selv inklusive).

Kan (eller bør) folk bruge denne test til at træffe beslutninger om andre? Kan man for eksempel bruge denne test til at måle en persons automatiske racepræference, og bruge denne måling til at afgøre om de bør eller ikke bør arbejde i en jury? Vi vurderer at IAT ikke bør bruges på en sådan måde. Især på dette tidlige udviklingstrin er det mere ønskværdigt at bruge IAT til hovedsagligt at skabe opmærksomhed om ens egen og andres automatiske præferencer og stereotyper. At bruge IAT som grundlag for at træffe vigtige beslutninger om en selv og andre kan føre til uønskede og uretfærdige konsekvenser.

Vi håber at du har fået noget værdifuldt ud af oplevelserne med en eller flere af disse tests. Vi vil i fremtiden løbende revidere de IAT som du kan møde på disse sider. Vi vil også fortsat opdatere information om udviklingen af psykologisk forståelse af ubevidste eller automatiske årsager til tanker og følelser.

Copyright © IAT Corp.