Udgangspunkt og måling med IAT

Udgangspunkt og måling med IAT

IAT blev oprindeligt udviklet som et redskab til at udforske de ubevidste årsager til tanker og følelser. Disse internetsider er konstrueret med et andet formål, nemlig at tilbyde IAT til interesserede som et redskab til at vinde større indsigt i egne ubevidste præferencer og holdninger.

For mange år siden skrev Fydor Dostoyevsky: "Enhver mand [sic] har reminiscenser som han ikke ville fortælle til andre end sine venner. Han har andre forhold i sinde som han end ikke ville afsløre for sine venner, men kun overfor sig selv, og det i hemmelighed. Men der er andre forhold som en mand endda er bange for at fortælle sig selv, og enhver hæderlig mand har et antal sådanne forhold gemt væk i sit sind."

Dette citat fra Dostoyevsky fanger to begreber som IAT hjælper os med at undersøge. For det første er vi ikke altid villige til at dele vores private opfattelser med andre. For det andet har vi opfattelser, vi muligvis ikke selv indser. Dine resultater af IAT kan indeholde både kontrollerede og ukontrollerede komponenter.

Links i sidens menu stiller information til rådighed om Implicit Association Test som forskningsredskab, de specifikke målinger der optræder på dette website og generel information om implikationerne og fortolkningerne af testresultaterne. FAQs sektionen giver i særdeleshed svar på mange af de hyppige spørgsmål om dette redskab.

Copyright © IAT Corp.