Etiske overvejelser

Etiske overvejelser

Du er sandsynligvis allerede bekendt med at IAT har potentiale til at afsløre bekymrende aspekter af "menneskelig kultur". Testen rummer derfor signifikante muligheder for misbrug. Hvis du overvejer at benytte IAT i forskning, bør der naturligvis tages højde for denne kilde til bekymring i udviklingen af dine forskningsplaner i overensstemmelse med beskyttelsesforanstaltninger i dit forskningsmiljø.

Selvom IAT blev udviklet til forskningsbrug, har den klart potentiale til brug udenfor forskningslaboratoriet. Følgende mulige misbrug kan forekomme ved brug udenfor laboratoriet (og forskningsmiljøets beskyttelsesforanstaltninger). For det første kan folk bruge IAT til at tage beslutninger om dem selv: hvad skal jeg købe, hvilken skole skal jeg vælge, etc. Denne brug synes i det mindste på overfladen at være acceptabel (jeg kan vælge en hvilken som helst metode inklusive at spå i kaffegrums for at vælge om jeg skal arbejde for firma X, Y eller Z frem for firma A, B eller C). For det andet kan folk bruge IAT til at tage beslutninger om andre: man kunne for eksempel ønske at udelukke mennesker der viser en racemæssig præference fra at deltage i racefølsomme beslutninger. For det tredje kunne folk bruge testen til at undersøge andres sympatier og antipatier og forvolde skade i processen. Project Implicit og forskerne der har været involveret i udviklingen af IAT, opfordrer til grundige overvejelser af omkostninger i forbindelser med disse misbrug i anvendelse af IAT.

Copyright © IAT Corp.