Úvodní informace

Úvodní informace

U všech testů IAT se Vás budeme ptát mimo jiné na Vaše postoje a názory týkající se vybraných témat a na některé obecné údaje o Vás. Odpovědi jsou dobrovolné. Tyto demonstrační testy budou užitečnější, pokud nám popíšete své názory související s tématy, kterých se náš test týká. Také chceme zjistit, jak se výsledky testu a tyto názory liší mezi různými skupinami obyvatel, které se zúčastnily našeho výzkumu.

Data sbíraná pomocí našich internetových stran jsou chráněna kódováním SSL. Nesbíráme žádné údaje, pomocí kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé osoby. IP adresy se běžně zaznamenávají, ale jsou naprosto důvěrné.

Důležité odvolání: S Vašimi výsledky testu IAT Vám také nabídneme interpretaci, která je založena na výzkumech prováděných na několika univerzitách (University of Washington, University of Virginia, Harvard University, a Yale University). Toto univerzity, ani vědci, kteří přispívají na naše internetové stránky, však nenesou zodpovědnost za platnost těchto interpretací. Pokud si nepřejete číst interpretaci, se kterou možná nebudete plně souhlasit, nepokračujte dál. Doporučujeme Vám, abyste si nejdříve prostudovali obecné informace o testu obsažené zde a teprve potom se rozhodli, zda chcete pokračovat.

Jsem si vědom/a toho, že se mohu setkat s interpretací svých výsledků v testu IAT, s níž nebudu souhlasit. S tímto vědomím si přeji pokračovat.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.