Informace o autorských právech

Informace o autorských právech

IAT Corp. Vám tímto umožňuje přístup k dokumentům, programům, testům, softwaru, a dalším počítačovým materiálům, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách za následujících podmínek: Dokumenty se smějí použít jen k osobním, nekomerčním a informačním účelům. Dokumenty se nesmějí modifikovat. Copyright, obchodní značky a další znaky vlastnictví se nesmějí odstranit. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti IAT Corp. je zakázáno reprodukovat, kopírovat, nebo distribuovat design nebo rozvržení těchto internetových stran, jeho jednotlivých prvků, nebo kterýchkoliv symbolů či značek. Komerční využití materiálů obsažených na internetových stránkách, která jsou vlastnictvím společnosti IAT Corp., jakož i reprodukce, kopírování, nebo redistribuce materiálů z internetových stránek IAT a jejich částí je bez výslovného písemného souhlasu společnosti IAT Corp. přísně zakázáno.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.