Informace o testu

Informace o testu

Psychologové vědí, že lidé někdy neříkají, co si opravdu myslí, protože nechtějí nebo nemohou. Zeptáte se například kuřáka, který kouří denně 4 balíčky cigaret, kolik cigaret denně kouří, a on Vám odpoví, že kouří jen 2 balíčky, protože se za své kouření stydí. Nebo Vám neodpoví vůbec, protože to považuje za svou soukromou záležitost. To jsou příklady situací, kdy tázaný nechce říci pravdu. Také se ale může stát, že kuřák, který kouří denně 4 balíčky a řekne Vám, že kouří jen 2, je přesvědčen, že opravdu vykouří jen 2 balíčky cigaret denně. Taková nesprávná odpověď, podaná nevědomky, se někdy nazývá sebeklam a ilustruje situaci, kdy tázaný vlastně ani nemůže odpovědět správně.

Rozdíl mezi tím, kdy tázaný nechce a kdy nemůže říci pravdu, je vlastně rozdíl mezi vědomým skrýváním pravdy před druhými a mezi nevědomým skrýváním pravdy před sebou sama. Test Implicitních Asociací (The Implicit Association Test -- IAT) dokáže odhalit pravdu v obou případech. Měří implicitní postoje a názory, o nichž lidé nechtějí nebo nemohou hovořit.

Informace o testu

Počátky a měření pomocí testu IAT
Odpovědi na časté otázky o testu IAT
Jak chápat a interpretovat výsledky testu
Etické záležitosti týkající se užití testu

Informace pro badatele a organizace, které se chtějí blíže seznámit s testem IAT a s Projektem Implicit

Seznam studií k tématu
Internetové stránky Projektu Implicit: Zde naleznete informace o projektu, kontakty na služby a výzkumné materiály.

Chcete vědět víc? Pošlete nám email.

Copyright © IAT Corp.