Etické záležitosti

Etické záležitosti

Asi je Vám již zřejmé, že IAT dokáže odhalit i problematické stránky lidské povahy. Proto se tento test dá zneužít. Pokud máte v úmyslu použít IAT k výzkumným účelům, je třeba, abyste tuto možnost vzali v úvahu při plánování výzkumu a postupovali podle předpisů a instrukcí vaší organizace (univerzity, výzkumného ústavu atd.).

IAT sloužil původně čistě výzkumným účelům, má však i potenciál pro aplikaci mimo laboratoř. Mimo laboratoř, kde nefungují bezpečnostní opatření výzkumných institucí, však hrozí nebezpečí zneužití. Za prvé, lidé mohou test IAT použít jako pomůcku k rozhodování o sobě sama, např. co si mají koupit, kterou školu si zvolit, atd. To se může při zběžném pohledu zdát v pořádku -- lidé používají nejrůznější metody, třeba i čtení z kávové sedliny, k rozhodnutím jako např. kterou pracovní nabídku přijmout. Za druhé, test IAT lze použít jako pomůcku k rozhodování o jiných lidech, např. k docílení toho, aby lidé s určitými rasovými preferencemi neměli vliv při rozhodování o rasově citlivých otázkách. Za třetí je test možné použít k zjišťování toho, co se ostatním líbí či nelíbí, a přitom je poškodit. Projekt Implicit a badatelé spolupracující na testu IAT důrazně doporučují všem, kteří uvažují o použití testu IAT, pečlivě promyslet možné důsledky zneužití.

Copyright © IAT Corp.