Bibliografie: Další literatura

Bibliografie: Další literatura

Bibliografické údaje jsou k dispozici:

Bibliografie uvedená na našich stránkách má sloužit jako zdroj informací o implicitním sociálním poznávání. Výzkum tohoto tématu se soustředí na sebevnímání (self-perception), formování dojmů), vnímání osob (person perception), postoje a předsudky (attitudes and prejudice) a názory a stereotypy (beliefs and stereotypes). Tento seznam obsahuje především práce publikované po r. 1985 v časopisech Psychological Review, Psychological Bulletin, Journal of Experimental Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Social Cognition, Journal of Personality and Social Psychology, European Journal of Social Psychology, a Social Cognition. Seznam není úplný, pravidelně jej však doplňujeme. Pokud chcete navrhnout další práce na zahrnutí do našeho seznamu, napište nám na implicit@wjh.harvard.edu.

Copyright © IAT Corp.